२५ वेळा नापास! तरी सरला नाही उत्साह; ५५ व्या वर्षीही प्रवेश परीक्षेसाठी तीच जिद्द

[ad_1] स्वप्न सर्वच पाहतात… यशस्वी होण्याची…, श्रीमंत होण्याची, गाडी-बंगला घेण्याची… त्यासाठी झटतातही खूप. पण एक स्वप्नवेडा असा आहे, ज्याने त्याच्या लहानपणी एक स्वप्न पाहिलं होतं. स्वप्न तरी काय असावं तर …

२५ वेळा नापास! तरी सरला नाही उत्साह; ५५ व्या वर्षीही प्रवेश परीक्षेसाठी तीच जिद्द Read More